Hadevarim Adonay Elohenu

הַדְּבָרִ֥ים אֲדֹנָ֤י אֱלֹהֵֽינוּ׃

282
  visiteurs
  525
  visites
  0
  j'aime
Avinu asher bashomayim

1. Kodesh shimera

2. Tabo malkutera

3. Yeaseh restzonra laaretz ke bashamayim

4. Habah lanu lechem hayom.

5. Salachta chattoteinu kaasher anarnu salachta alenu pesha.

6. Lo shelar alenu amal, u, sur lanu me ra.

Ki lera malkut, kochi, ve kabod, olam ve olam.

Amen

23/12/2020

HaMitzvot Adonay Elohenu

Ahabta Adonay Eloheira bechol levavcha, uvchol nafshcha, uvechol modecha.

1 (echad) Segid ve kabbed Adonay Elohera echad.

2 (sheni) Lo segid velo kabbed elilim pesel.

3 (shalosh) Lo tisa ɛt Shem Adonay Eloheicha lashav.

4 (arba) Zachov ɛt yom haShabbat.

5 (ramesh) Kabbed ɛt avicha ve ɛt immera.

6 (shɛsh) Lo tirtzach.

7 (shibat) Lo tin’af.

8 (sh’moneh) Lo tignob.

9 (tesha) Lo taaneh ed sheker lereara. Lo debar kazabim lereara.

10 (asarah) Lo tachmod lereara beit, lo tachmod lereara isha, veavdov, veamatov, veshorov, veramorov, vechol asher lereara.

Ahabta lereara kamocha.

Amen.

23/12/2020